Glimt fra tidligere årDenne siden er tilsvarenede det du finner i høyre marg på forsiden.
Her bare oppdatert til og med sesongen 2008/2009

18xy

 

1945

 

1948(50 år)

 

1950-tallet

 

Tidlig 1960-tall

 

1962

 

1963

 

1968(70 år)

 

1978(?) - og 80 år
Rundt 1980(??)

 

1983 - 85 års jubileum

 

1992

 

1993

 

1996

 

1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009


Har du opplysninger som kan være av interesse for oss....

Send en E-post med info til post@somnahornmusikk.no