Årsmøte 26. januar 2000
Sted : Sømna Kro og Gjestegård

Saker til årsmøtet

Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av møteleder og referent
Valg av 2 stk. for underskrivelse av protokoll
Årsmelding
Regnskap / Revisjon
Saker som er innkommet
Ønske om å flytte øvingslokale til Sømna kro og Gjestegård
Innmeldt av Mariann Grude
Evaluering av noteutvalgsfunksjon i lys av dirigentspørsmålet
Innmeldt av Edvin Olsen
Valg

 

Valgkomiteens instilling :
Styre
Formann : Edvin Olsen
Sekretær : Hilde Næss
Materialforvalter : Unni Berith Øvrebust
Ungdomsrepresentant : Jannicke Rasmussen
1. vara : Arne Gunnar Davidsen
2. vara : Andrine Oppegård
Messestyre
Gro Steen
Randi Wold
Kirsten Hauglund
Harald Einvik
Revisor
Alf Helge Steen

Alle valg enstemmig ved akklamasjon